Tvoj osud je stať sa takým človekom akým sa ty sám rozhodneš byť