Z priaťeľstva môže vzniknúť láska ale z lásky nikdy nemôže vzniknúť priateľstvo